درباره ما

بانوین، بازار اینترنتی است با تمرکز بر کسب و کارهای خانگی بانوان. ما با ارائه گستره وسیعی از خدمات و فرصت های اقتصادی به دنبال آنیم تا بستری رو به رشد جهت کارآفرینی ایجاد کنیم. محصولات موجود در سایت شامل پوشاک و اکسسوری، صنایع دستی و تزیینات، و مواد غذایی می‎باشد. بانوین با ارائه فروشگاه رایگان، درگاه پرداخت، خدمات حمل و نقل، خدمات بازاریابی و شبکه سازی، رویای داشتن یک کسب و کار خانگی و مستقلِ موفق را برای بانوان خلاق محقق میسازد.


آینده ما

امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان به شمار می‎آیند. کسب و کارهای خانگی به واسطه هزینه‎ کم، ریسک پایین و ساعت کار اختیاری از جمله جذاب ترین کارها است. کسب و کارهای خانگی شکل منعطف تری به زندگی می‎بخشد و سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آنها می‌شود؛ از جمله می‌توان به ایجاد توازن میان زندگی خانوادگی زنان و اشتغال آنان اشاره کرد. ما بر آنیم تا شبکه ای از کارآفرینان خلاق خانگی ایجاد کنیم؛ چرا که حضور کارافرینان در کنار یکدیگر به هم افزایی و گسترش آن در شبکه بانوان کارآفرین می‎انجامد. همچنین بانوین، با ایجاد ارتباط مستقیم میان مشتریان و کارآفرینان و با استفاده از ارائه خدمات و ابزار به فروشندگان، فرآیند رشد و توسعه کسب و کارهای مستقل و خانگی را تسهیل خواهد کرد. ما با ارائه طیف گسترده ای از محصولات در راستای پوشش نیاز مشتریان و فراهم کردن امکان خرید هوشمندانه گام برمی‎داریم.


آینده ما

امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان به شمار می‎آیند. کسب و کارهای خانگی به واسطه هزینه‎ کم، ریسک پایین و ساعت کار اختیاری از جمله جذاب ترین کارها است. کسب و کارهای خانگی شکل منعطف تری به زندگی می‎بخشد و سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آنها می‌شود؛ از جمله می‌توان به ایجاد توازن میان زندگی خانوادگی زنان و اشتغال آنان اشاره کرد. ما بر آنیم تا شبکه ای از کارآفرینان خلاق خانگی ایجاد کنیم؛ چرا که حضور کارافرینان در کنار یکدیگر به هم افزایی و گسترش آن در شبکه بانوان کارآفرین می‎انجامد. همچنین بانوین، با ایجاد ارتباط مستقیم میان مشتریان و کارآفرینان و با استفاده از ارائه خدمات و ابزار به فروشندگان، فرآیند رشد و توسعه کسب و کارهای مستقل و خانگی را تسهیل خواهد کرد. ما با ارائه طیف گسترده ای از محصولات در راستای پوشش نیاز مشتریان و فراهم کردن امکان خرید هوشمندانه گام برمی‎داریم.