فراخوان بین‌المللی طراحی بسته‌بندی (Better with Less)

فراخوان بین‌المللی طراحی بسته‌بندی (Better with Less)

در جهان هر روز میلیون‌ها نیاز برای بسته‌بندی وجود دارد و به این دلیل، اهمیت جایگزین کردن بسته‌بندی‌هایی که آسیب کمتری به محیط‌زیست می‌زنند بیشتر می‌شود. در این راستا ما شما را دعوت می‌کنیم تا راه‌حلی برای تغییرات در بسته‌بندی که برای مشتری و محیط‌زیست بهتر است را پیدا کنیم.